PRODWARE FAST SALES

IN 4 TOT 6 WEKEN LIVE MET CRM IN DE CLOUD

De Prodware Fast Sales aanpak wordt gebruikt voor een snelle implementatie van Microsoft Dynamics 365 for Sales. Ontdek in dit document hoe de Fast Sales aanpak eruitziet.

prodware fast sales

DE 4 PIJLERS VAN DE FAST SALES AANPAK

FS_workshop

WORKSHOP

In een gezamenlijke sessie worden uw doelstellingen en processen besproken die voor uw bedrijfsmodel van toepassing zijn. Onmiddellijk na deze sessie, configureert onze consultant de oplossing in standaard CRM (Dynamics 365 for Sales). Hierbij creëren we nieuwe of gewijzigde velden en waarden. Bovendien worden de juiste relaties tussen entiteiten en gegevens voor relevante verslagen gekoppeld. De oplossing wordt geconfigureerd voor het gebruik van accounts met verwante contactpersonen. Standaard wordt intelligentie toegevoegd rondom titulatuur en aanschrijfwijze ten behoeve van mail merge. Ook vindt er controle plaats op dubbelingen voor records, accounts en contactpersonen, hoofdletters bij initialen en telefoonformattering op kengetallen (+31) bij het toevoegen of aanpassen van records in CRM. Uitgangspunt is de ondersteuning van het algehele relatiebeheer- en salesproces.

FS_configuratie

CONFIGURATIE

De consultant voert de geplande configuratie uit en evalueert hem in samenspraak met u. Dit dient tevens als een goedkeuring om uw gegevensmigratie op te starten conform het standaard format van Prodware. De dagen genoemd in het investeringsoverzicht voor configuratie en ondersteuning bij import zijn Time Boxed. Mocht blijken dat na de eerste workshop er meer werk zit dan hieronder gecalculeerd, dan zal dit in overeenstemming met u, op basis van nacalculatie, in rekening worden gebracht.

FS_trainingen

GEGEVENS IMPORT

Gegevens moeten worden voorbereid in afwachting van de aanvang van het project met inbegrip van de ontdubbeling. Als onderdeel van dit project zal Prodware uw accounts (bedrijven) en contactpersonen importeren. Twee gegevensbestanden van de definitieve CSV (één voor accounts, en één voor contactpersonen) moeten worden verstrekt aan Prodware voor een éénmalige import van accounts en gerelateerde contactpersonen.

FS_gegevens import

TRAININGEN

In een eindgebruiker of train-de-trainer sessie krijgen u en uw medewerkers de juiste informatie over de werking van de oplossing. Deze sessie biedt tevens een kans voor de key users om alle vragen met betrekking tot hun configuratie, extra instructie over configuratie en werkstroom, alsmede algemene gebruikers- en gegevensadministratie te stellen.

Het resultaat: in 4 tot 6 weken live met CRM in de cloud!